Neurofeedback

Werking van het brein en neurofeedback.

Het brein, het lichaam en de omgeving zijn voortdurend met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Dit gebeurt grotendeels onbewust.  Zo heeft bijvoorbeeld ziekte of een stressvolle omgeving een belangrijke rol in hoe men zich voelt en zal daarom de hersenactiviteit op een andere manier beïnvloeden dan bijvoorbeeld een favoriete vakantiebestemming.

Alles wat we doen (of juist niet),denken, ervaren of wat we voelen wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald vanuit onze hersenactiviteit.

Dit werkt echter ook andersom! Onze breinactiviteit wordt ook bepaald door dat wat we doen, denken, ervaren en voelen. Daardoor kunnen echter ook  klachten ontstaan, doordat de hersenactiviteit wordt verstoord.

De mate waarin de hersenactiviteit klachten veroorzaakt, is te meten met behulp van een EEG meting.

Interessanter is echter dat veel van deze klachten weg te trainen zijn met behulp van neurofeedback.

Wat is Neurofeedback ?

Neurofeedback is een wetenschappelijk onderbouwde trainingstechniek voor klachten die voortkomen uit de hersenen. Door bepaalde hersengolven te stimuleren of te ontspannen, kunnen veel klachten die passend zijn bij bepaalde klachten sterk verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Daarmee zal de concentratie sterk verbeteren, is de prikkelverwerking meer in balans en zal het gemakkelijker worden om met moeilijke situaties om te kunnen gaan.

Met neurofeedback leert het brein bewust welke hersengolven gewenst zijn en welke niet.

Door naar een zelf uitgekozen film te kijken en tegelijkertijd de hersenactiviteit te meten, wordt er een belonend signaal afgegeven wanneer het brein gewenste hersenactiviteit laat zien en een niet belonend signaal wanneer ongewenste activiteit wordt gemeten. Het beeld van de film waar men naar kijkt zal groter worden bij gewenste hersenactiviteit en zal kleiner worden bij ongewenste hersenactiviteit. Omdat het brein (net als spieren) erg goed te trainen zijn, krijgt men steeds meer controle over deze hersenactiviteit waardoor deze zich steeds meer zal normaliseren.

Door de training regelmatig te herhalen, wordt het brein steeds sterker in het vasthouden van het gewenste effect en zullen klachten verdwijnen of sterk verminderen.

Voor welke klachten?

Met de brainmarkertechnologie wordt vooral het voorste deel van het brein getraind waarbij de volgende klachten kunnen worden behandeld:

 • Klachten die voortkomen uit AD(H)D, autisme of HSP (hoog sensitiviteit)
 • Concentratieproblemen/brainfog
 • Impulsief of hyperactief gedrag/druk hoofd
 • Chronische vermoeidheid
 • Stress of Burn-out
 • Depressie
 • Angst- en paniekklachten

Waarom neurofeedback?

 • Neurofeedback geeft snel (en meestal blijvend) resultaat
 • Effect zonder medicatie (en dus ook geen afhankelijkheid)
 • Gemakkelijk en leuk om te doen
 • In overleg kan er thuis getraind worden (Trainer kan de vorderingen volgen via de software)

Hoe werkt het?

Hersengolven zijn, net als spieren,  erg ontvankelijk voor training. Hersenen kunnen zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, waardoor er nieuwe verbindingen gemaakt kunen worden. Dit wordt neuroplasticiteit genoemd.

Tijdens een training wordt, terwijl er wordt gekeken naar een zelf uitgekozen film, de hersenactiviteit voortdurend gemeten door middel van een hoofdband met sensoren.  Wanneer er door de sensoren gewenste hersenactiviteit wordt gemeten, dan is dit terug te zien in het beeld waar naar gekeken wordt. Deze zal dan in optimale grote worden weergegeven. Wanneer er ongewenste hersenactiviteit wordt gemeten, zal het beeld verkleinen.

Het brein leert dan bewust welke hersengolven gewenst zijn en welke niet. Door deze voortdurende feedback, ontstaat er bewustwording van de eigen hersenactiviteit en traint het zichzelf naar een zo optimaal mogelijk niveau.  Door de training regelmatig (minimaal 3 x per week) te herhalen, wordt het brein steeds sterker in het vasthouden van gewenste hersengolven en zullen klachten daarmee verdwijnen of sterk verminderen.

Iedere training wordt vastgelegd in de software. Dit is door de trainer te volgen.

Hoe verloopt een neurofeedback traject?

Je ontvangt tijdens een traject 3 rapportages:

Voormeting (EEG)

Om te weten welke hersengolven bepalend zijn voor de klachten die worden ervaren, wordt er met een hoofdband eerst een voormeting (EEG) van het brein gemaakt. Deze wordt door de software omgerekend naar een helder overzicht waarin de hersengolven in kleuren te zien zijn. Daarop is te zien welke hersengolven overeenkomen met de klachten die worden ervaren.

Met deze meting kan geen diagnose worden gesteld! Er kan alleen worden vastgesteld of het klachtenpatroon overeenkomt met de meting die is gedaan.

Dit overzicht zal met je worden besproken en aan de hand daarvan wordt een trainingsprogramma opgesteld. De klacht bepaalt de duur en het aantal sessies van de training.

Vervolgens zal er minimaal 3x per week getraind moeten worden met het ingestelde programma.

Tussenrapportage

Halverwege het gehele programma, vindt er een voortgangsrapportage plaats. De vorderingen worden daarmee goed zichtbaar gemaakt in een grafiek. Deze voortgangsrapportage wordt met je besproken.

Nameting

Nadat alle sessies zijn afgerond, wordt er opnieuw een breinmeting gemaakt. Daarop is te zien wat het uiteindelijke effect is geweest van het neurofeedbacktraject.

Coaching

Naast het neurofeedbacktraject zul je worden gecoacht. Omdat het brein altijd reageert op de omgeving waarin men zich begeeft, maar bijvoorbeeld ook reageert op de gehanteerde gewoonten of leefstijl, is het belangrijk om gedurende het traject ook te kijken naar deze factoren. Om van een blijvend positief resultaat te kunnen genieten, zal je naast alleen neurofeedback ook gecoacht worden. Met deze extra coachingsondersteuning is te voorkomen dat klachten snel terugkeren. 

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Afhankelijk van de klacht, zullen er tussen de 20 en de 40 trainingen van een half uur moeten hebben plaats gevonden, voordat het effect blijvend is.  Bij (minimaal) 3 keer per week trainen, zal dit  tussen de 1,5 tot 3,5 maanden in beslag nemen. Het kan wenselijk zijn om na verloop van tijd een onderhoudstraining te volgen. Veelal zijn 12 sessies voldoende om weer op het gewenste niveau te komen. 

Wanneer merk ik effect?

Het brein begin na zo’n 8 keer getraind te hebben door te krijgen welke golven het moet vast houden of moet verlagen. Je zult ook dan de eerste effecten gaan merken.

Zijn er bijwerkingen?

Neurofeedback geeft geen bijwerkingen. Wel kun je tijdelijk een wat vermoeid en/of licht gevoel in het hoofd hebben met soms wat lichte hoofdpijn. Naarmate je brein beter getraind is, verdwijnen deze klachten.

Dit is te vergelijken met het trainen in de sportschool. In het begin zul je spierpijnklachten hebben na een training, maar naarmate de spieren sterker worden zul je geen spierpijn meer hebben na een training. Bij neurofeedback werkt dit hetzelfde.

Zijn er risico’s aan neurofeedback?

Neurofeedback heeft geen nadelige risico’s.

Wetenschappelijk onderbouwd

Wij werken met neurofeedback-kwaliteitsprotocollen die allemaal  wetenschappelijk zijn onderbouwd.