Wat hebben wij te bieden?

Om maatwerk te leveren, bieden wij coaching en begeleiding in de persoonlijke leefomgeving, de gezinsomgeving en op het gebied van studie/werk. Omdat autisme niet te begrenzen is tot één van deze leefgebieden, maar als een rode draad door iemands leven kan lopen, willen wij (indien nodig) op al deze gebieden coaching en begeleiding in kunnen zetten. Ieder traject zal worden gestart met een kosteloos kennismakingsgesprek en een uitgebreid intakegesprek, waarbij we uw zorgvraag in kaart proberen te brengen. Op basis van de informatie die daaruit voortkomt, wordt een plan op gesteld waar doelgericht aan zal worden gewerkt.