(Activerende) studiebegeleiding

Sinds 1 augustus 2014 is het passend onderwijs geïntroduceerd, waarbij scholen een zorgplicht hebben om het onderwijs af te stemmen op de zorgbehoefte van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen krijgen geld voor deze extra ondersteuning. Toch kan het voor komen dat, ondanks de inzet van scholen, deze extra ondersteuning niet voldoende resultaat oplevert. Studiebegeleiding kan dan een oplossing bieden. Onze studiebegeleiding richt zich vooral op een activerende vorm van begeleiden, waarbij de ondersteuning bij de studie centraal zal staan. Er wordt geen bijles gegeven.

Individuele studiebegeleiding

In bijzondere situaties of bij een extreme gevoeligheid voor omgevingsprikkels kan passercoaching maatwerk bieden in de vorm van individuele studiebegeleiding. Deze begeleiding kan gecombineerd worden met begeleiding in de privésituatie, waardoor er gewerkt kan worden aan een zo optimaal mogelijke werksfeer. Er kan worden gezocht naar passende randvoorwaarden waardoor er meer rust en focus ontstaat en het eenvoudiger wordt om met je studie bezig te zijn.

Deze studiebegeleiding zal dus een ander karakter hebben dan studiebegeleiding in een groep. Door de individuele benadering kan er gemakkelijker worden ingezet op het aanleren van vaardigheden die essentieel zijn bij het volgen van een studie. In de begeleiding zullen we beginnen met een intake. Tijdens deze intake worden veel vragen gesteld om inzichtelijk te krijgen aan welke doelen en vaardigheden u zou willen werken. Op basis van dit gesprek wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Hierin staat concreet waaraan gewerkt zal worden, hoe we dit doen, in welk tijdsbestek en in welke frequentie.  Wij richten ons niet zozeer op de vakinhoud, maar vooral op het aanleren en versterken van studievaardigheden, het plannen en organiseren  en leren leren.

Het accent zal o.a. liggen op:

  • Er achter komen waar je sterke kanten liggen en deze optimaal inzetten
  • Leren leren
  • Het versterken van studievaardigheden, waarbij leren studeren, plannen en organiseren een centrale plek innemen
  • Agendagebruik
  • Het ontdekken en benutten van je persoonlijke leerstrategieën
  • Ontwikkelen van een goede werkhouding
  • Het maken van studiekeuzes
  • Studiebegeleiding bij zwakke executieve vaardigheden.
  • creëren van een prettige studieomgeving.

Omdat de omgevings- en begeleidingsvoorwaarden enigszins vergelijkbaar zijn, sluit onze studiebegeleiding goed aan bij mensen met een een speciale onderwijsbehoefte, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan adhd/add, ASS, (Pdd-Nos of Aspgerger) faalangst, nld maar ook hsp (hooggevoeligheid).

Als in de praktijk merkbaar is dat de nieuw aangeleerde studievaardigheden met een goed resultaat worden ingezet, kan er in de afbouwende fase gebruik worden gemaakt van studiecoaching.  

Studiecoaching

In de afbouwende fase hebben we eens per week een coachingsgesprek van 1 uur met als doel om je op afstand te begeleiden, waarbij de studie volledig zelfstandig gevolgd wordt. Bij goede resultaten kan ook deze frequentie worden afgebouwd. Dit kan worden ingezet zowel na de individuele begeleiding  als na de studiebegeleiding in een groep.