Tarieven

Neem contact met ons op en informeer naar de tarieven!

Vergoedingen

Individuele begeleiding wordt veelal vergoed vanuit het persoonsgebonden budget, in de vorm van Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet.

(Activerende) studiebegeleiding kan in sommige gevallen ook worden vergoed vanuit Wmo of jeugdwet, of  het passend onderwijs.  Neem in geval van pgb of zorg in natura contact op met uw gemeente en overleg of onze activerende begeleiding aansluit bij de geïndiceerde doelen die door het Wmo of vanuit de jeugdwet zijn opgesteld. Tarieven zullen hierbij per gemeente verschillen.

Neem voor bekostiging vanuit het passend onderwijs contact op met de onderwijsinstelling van uw kind en overleg wat de mogelijkheden zijn.