Voor wie

Jongeren en volwassenen met autisme

Iedereen met een diagnose in het autistisch  spectrum  (maar ook met vermoedens van) kan bij Passer Coaching terecht. Wij bieden individuele coaching en begeleiding aan jongeren en volwassenen bij het leren om gaan met sociale situaties, met plannen en organiseren, maar ook met het inzicht krijgen in jezelf. Onze coaching en begeleiding is gericht op het eigen maken van structuur en een hanteerbaar weekritme, het verhogen van de eigenwaarde en zelfredzaamheid, het bieden van meer rust en tevredenheid. 

 

Ouders, scholen en hulpverlening

Als ouder, maar ook als leerkracht of als hulpverlener kun je te maken krijgen met vragen die op dat moment onoplosbaar lijken. Je ziet dat het kind worstelt, je hebt het gevoel dat hij of zij hierin niet bereikbaar is. Je hebt al van alles geprobeerd en toch lukt het maar niet om de rust terug te vinden. Wij denken graag mee in het zoeken naar oplossingen en in het vinden van aanpassingen. Op basis van ruim 15 jaar ervaring in het speciaal onderwijs (zowel als leerkracht en als ambulante begeleider in voornamelijk het cluster 4 onderwijs), maar ook vanuit een brede theoretische kennis ligt er een gedegen fundament om op te vertrouwen.

Wij bieden ondersteuning en begeleiding bij het inzichtelijk maken van wat autisme is en bieden veel praktische tools in de voorwaardescheppende sfeer, waarmee de omgeving en de interacties voorspelbaar en inzichtelijk worden.Samen kunnen we zoeken naar mogelijkheden om de (soms) overspannen gezinssituatie te ontlasten.

 

Leerlingen en studenten

Door het Passend Onderwijs is er veel veranderd in de onderwijswereld. Dit betekent ook dat er gezocht moet worden naar een nieuwe balans, en dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Het kan zijn dat leerlingen/studenten met autisme het overzicht verliezen in het grote schoolse systeem, de drukte die daarbij hoort,  maar ook vastlopen als het gaat om de (plannings)vaardigheden waar een beroep op wordt gedaan.Wij bieden hierin individuele studiebegeleiding en gaan samen met de betrokkenen op zoek naar een passende structuur en leer/studeerwijze. Zo krijgt het zelfvertrouwen maar ook de motivatie weer een kans om te groeien.