Studiebegeleiding versus huiswerkbegeleiding

Over het algemeen wordt er onder studiebegeleiding en huiswerkbegeleiding het zelfde bedoeld: het begeleiden van scholieren en/of studenten bij het huiswerk met als focus op o.a. vakinhoud, planning en organisatie en leren leren. Meestal gaat de scholier/student hiervoor naar het gebouw waar de studiebegeleiding wordt gegeven. Scholieren en studenten worden dan meestal in groepen begeleid door docenten.

Dit komt grotendeels overeen met de studiebegeleiding die Passer Coaching biedt. Wij richten ons echter niet op de vakinhoud, maar vooral op de aan te leren vaardigheden zoals het leren plannen en organiseren en het leren studeren. Ook wordt er geen studiebegeleiding in groepen aangeboden, maar individueel in huis. In de nabije toekomst zal er ook voor Passer Coaching een locatie komen waar begeleiding gegeven kan worden. Het individuele karakter zal echter blijven bestaan.